Regulamin

1. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 dnia następnego.
2. Czas pobytu rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 10.00 – 20.00 dolicza się należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 – za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
4. Opłata za pobyt pobierana jest w gotówce z góry w dniu przyjazdu za cały okres zarezerwowanego pobytu.
5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
6. W pokojach / apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów itp. (dotyczy również łazienek).
7. Ze względu na bezpieczeństwo Gości przebywających w obiekcie Osoby nie zameldowane mogą w nim przebywać tylko i wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu nie dłużej jednak niż 3 godziny na dobę do godz. 22.00.
8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za wszelkie wyrządzone szkody w wyposażeniu pokoju/apartamentu i innych urządzeniach technicznych znajdujących się na terenie posesji, które powstały z jego winy lub winy odwiedzających.
9. Dzieci przebywające na terenie posesji ze względów bezpieczeństwa pozostają pod opieką dorosłych.
10. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych gości. może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
11. Zabrania się przestawiania mebli jak również przenoszenia z pokoju do pokoju.
12. Prosimy o wyłączanie światła i urządzeń elektrycznych przed wyjściem z zajmowanego pokoju.
13. Zabrania się podłączania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu ośrodka powyżej 1000 W (1 kW).
14. Miejsce na rowery (nie zadaszone) znajduję się na posesji, na zewnątrz budynku. Prosimy gości o nie wprowadzanie rowerów do budynku bez względu na pogodę.
15. Bezwzględny zakaz używania oraz posiadania w obiektach kuchenek gazowych (butli) oraz grzejników elektrycznych nie będących wyposażeniem obiektu.
Dziękujemy.


Opłaty dodatkowe za zgubienie lub zniszczenie : klucza – 100 zł , parawanu 60 zł , koca plażowego 40 zł. Pozostałe szkody podlegają indywidualnej wycenie.